Dit is CSL

CSL (Christelijke Studentenfractie Leiden) is een actieve en stabiele studentenpartij, die zich sinds 1996 inzet voor de belangen van de Leidse studenten in de diverse medezeggenschapsraden. Momenteel is CSL als oudste studentenpartij in de centrale medezeggenschap vertegenwoordigd in de Universiteitsraad en heeft CSL binnen de decentrale medezeggenschap vertegenwoordigers in de faculteitsraden van Wiskunde en Natuurwetenschappen, Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen.

CSL is een brede studentenpartij, die geïnspireerd is door algemeen-christelijke waarden, zoals zorgzaamheid, vertrouwen, respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vanuit deze visie komen wij op voor de belangen van elke student, ook voor degenen die zich misschien wat minder snel gehoord voelen. Zo zijn wij de afgelopen jaren succesvol geweest om de faciliteiten en positie van studenten met een functiebeperking te verbeteren. Ook hebben wij dit collegejaar aandacht gevraagd om het belang van kleine opleidingen te blijven erkennen en hebben wij initiatieven gedaan om studieadviseurs verder te ondersteunen. Mede door de inzet van CSL heeft de universiteit verdere stappen gezet in de ontwikkeling van het anoniem nakijken van tentamens en is de informatievoorziening over studentenwelzijn verbeterd.

Vanuit deze idealen hoopt CSL de komende jaren door te gaan om ons verhaal op een consistente en constructieve manier te vertolken en zodoende haar achterban effectief te vertegenwoordigen. Door het gesprek aan te gaan met studenten en medewerkers binnen de universiteit en door te overleggen met andere studentenpartijen en medezeggenschapsorganen door het hele land richt CSL zich er op om het onderwijs en de positie van studenten aan de Universiteit Leiden te blijven verbeteren. Op deze manier willen wij als studentenpartij in verbinding staan met student, universiteit en stad en willen wij meebouwen aan de prachtige academische gemeenschap van de Universiteit Leiden.

Mocht je vragen hebben over CSL, neem dan vooral contact op met het bestuur of met één van de raadsleden. We gaan graag met je in gesprek over de partij en over onze idealen!