Faculteit der Geesteswetenschappen

Dit zijn de dingen waar onze kandidaten van de Faculteit der Geesteswetenschappen zich aankomend jaar hard voor willen maken.

Corona

Na de versoepelingen van 26 april zouden studenten weer één dag fysiek college mogen volgen. Voor veel studenten veranderde er echter niets omdat de universiteit er niet op berekend was. Dit moet anders. De universiteit moet uitvoerbare plannen klaar hebben liggen in onzekere tijden, zodat er zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die er wel zijn. Hierbij moeten niet alleen eerste- en tweedejaars studenten de mogelijkheid hebben fysiek college te volgen en werkgroepen bij te wonen, ook ouderejaars moeten fysiek college kunnen volgen.

Communicatie

De communicatie en toenadering richting studenten vanuit de universiteit, maar ook tussen studenten onderling, is het afgelopen jaar sterk afgenomen. Een praatje in de pauze na afloop van het college is niet alleen van belang voor het kunnen doorgronden van de stof, maar ook voor betrokkenheid bij je studie. Ook de communicatie met docenten is lastiger geworden. Dit moet aangepakt worden en daarom willen wij dat er minder gewerkt wordt met vooraf opgenomen colleges en meer met live (als het moet digitale) colleges, waarbij het mogelijk is de sessie tijdens het ‘Leids kwartiertje’ al te betreden om zo ook onderling contact te bevorderen.

De informatievoorziening vanuit de universiteit moet verbeterd. Collegetijden, deadlines en tentamendata moeten aan het begin van het semester bekend zijn. Ook moet er duidelijker naar studenten gecommuniceerd worden wat de opties zijn als je vastloopt in je studie, bijvoorbeeld door een functiebeperking, persoonlijke omstandigheden of psychische klachten. Studieadviseurs en studentpsychologen moeten makkelijk bereikbaar zijn en de universiteit moet er meer aan doen deze diensten bekend te maken onder studenten.

Kwaliteit van onderwijs

De universiteit is gebaad bij een breed aanbod van studies. Kleine studies moeten behouden blijven en moeten dezelfde kwaliteit leveren als grote studies. Hier moet ook geld voor beschikbaar zijn. Alle studenten hebben recht op een goede studie, ongeacht welke studie zij volgen, iedereen betaalt immers evenveel collegegeld.