Faculteit der Sociale Wetenschappen

Dit zijn de dingen waar onze kandidaten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zich aankomend jaar hard voor willen maken.

Veilig digitaal onderwijs
CSL staat voor veilig digitaal onderwijs, juist ook na corona. Wij willen, gezien de privacy van studenten, de faculteit geen gebruik laten maken van proctoring software bij tentamens. Daarnaast willen wij een evaluatie van het online ‘corona onderwijs’: wat ging goed en wat kan er beter? Er is immers ook een wereld na corona. Voor die wereld is ons uitgangspunt: fysiek waar kan, online waar het moet én met betere online communicatie richting studenten.

Kwalitatief (digitaal) onderwijs tijdens en na corona
CSL staat voor kwalitatief (digitaal) onderwijs tijdens maar ook juist na corona. Wij willen ervoor zorgen dat studenten, ondanks de coronacrisis, actuele colleges krijgen en niet de opnames van voorgaande jaren. Daarnaast willen wij het vrijgeven van de opnames van hoorcolleges voortzetten, ook wanneer fysieke colleges weer mogelijk zijn. Ten slotte willen wij ons hard maken voor kleinere werkgroepen om zo voor meer individuele aandacht per student te zorgen.

Inclusief studentenwelzijn
CSL wil inclusief studentenwelzijn verbeteren en pleit daarom voor het anonimiseren van tentaminering om zo discriminatie te voorkomen. Daarnaast vragen wij meer aandacht voor de studenten met een functiebeperking, door onder andere meer aandacht te geven aan het reeds bestaande buddysysteem. Ook willen wij dat er meer studentenpsychologen beschikbaar komen en er tegelijkertijd meer aandacht komt voor de preventie van stress, depressie en burn-outs onder studenten. Ten slotte willen wij ons inzetten voor een vaste mentorgroep voor eerstejaarsstudenten.