Faculteit Geesteswetenschappen

Faculteit Geesteswetenschappen

Inclusiviteit

Nieuwbouw
De faculteit moet in haar bouwplannen voor de nieuwe faculteit rekening houden met de toegankelijkheid. Studenten met een fysieke of mentale beperking moeten zich blijvend welkom voelen op onze faculteit.

 

Anoniem tentamineren
De faculteit moet zich inzetten voor het anoniem tentamineren van tentamens en papers. Zo kan subjectiviteit in de beoordeling, of de schijn daarvan, worden voorkomen.

 

Coronacrisis

Kwaliteit digitaal onderwijs
In de coronacrisis heeft de universiteit getoond snel te kunnen schakelen naar online colleges. Echter, enkele docenten doen dit slechts af met een powerpoint. De faculteit moet zich inzetten dat alle docenten volledige colleges online aanbieden. Alleen zo wordt er gedegen onderwijs geleverd, kan de student zich gedegen voorbereiden voor het tentamen en krijgt hij/zij waar voor zijn/haar geld.

 

Communicatie
De faculteit moet zich hardmaken voor gedegen communicatie tussen student en docent.

 

Hulp docenten
De faculteit moet hulp bieden aan docenten die niet technisch zijn onderlegd in de realisatie van online onderwijs. Deze hulp kan verschillende vormen aannemen: een helpdesk, persoonlijke begeleiding of instructiedocumenten/video’s. De faculteit helpt daarmee zowel docent als student.

 

Afstuderen
In enkele gevallen zijn studenten afhankelijk van externe instanties voor het afronden van hun (afstudeer)onderzoek. Maatwerk is hierin van groot belang. De faculteit moet mét student en docent zoeken naar een passende oplossing.

 

Studentenwelzijn

Online psychische ondersteuning
De faculteit moet ook online ondersteuning bieden voor studenten die worstelen met psychische problemen die gerelateerd zijn aan hun studie. De faculteit moet, juist in deze coronacrisis, dit ook duidelijker communiceren naar de studenten.

 

Bewustmaking
De faculteit moet zich sterker inzetten voor een bewuste keuze van de student en docent. Dit uit zich in een gezonde en gevarieerd aanbod in de horecagelegenheden en een duidelijke afvalscheiding.

 

Duurzaamheid

Reductie papiergebruik
Nu blijkt dat veel online kan gebeuren, moet de faculteit blijvend zoeken naar manieren om het papiergebruik te reduceren. Waar het kan moet de faculteit handouts, geprinte werkstukken, etc. ontmoedigen.

 

Afvalscheiding
De faculteit moet een duidelijke communicatiestrategie ontwikkelen met betrekking tot het scheiden van afval.

 

Tegengaan voedselverspilling
De faculteit moet met de horecagelegenheden concrete afspraken maken om voedselverspilling tegen te gaan. De faculteit moet hierin de mogelijkheid van participatie aan de Too-good-to-go-app overwegen.

 

Extra

Magnetrons
De faculteit moet ook buiten de openingstijden van de horecagelegenheden magnetrons beschikbaar stellen. Iedereen die op een later moment moet eten, kan zo een warme maaltijd kan nuttigen.

 

Stopcontacten
De faculteit moet haar collegezalen beter inrichten naar gebruik door studenten. Momenteel kampen veel collegezalen met een ontbreken van of tekort aan stopcontacten. Daarom moeten er meer stopcontacten beschikbaar komen.