Faculteit Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Inclusiviteit

Studentenadviseurs

CSL pleit voor meer studentenadviseurs zodat de wachtlijsten kunnen worden verkort. Momenteel zijn er op het KOG maar zo’n vijf adviseurs, wat te weinig is voor de velen studenten op de faculteit. Daarnaast dienen adviseurs en psychologen toegankelijk te zijn en makkelijk te benaderen.

 

Anoniem tentamineren

CSL pleit voor anoniem tentamineren. Dat betekent dat de student slechts het studentennummer hoeft in te vullen op het tentamen. Een eventuele subjectieve beoordeling of de schijn daarvan, wordt hiermee voorkomen.

 

Digitale ‘know-how’ 

Momenteel krijgen studenten soms in het tweede bachelor jaar uitleg over het zoeken van jurisprudentie of wetenschappelijke artikelen. Veel studenten blijven alsnog moeite houden met het zoeken naar wetenschappelijke literatuur. Er moet in het propedeusejaar meer aandacht worden besteed aan ‘digitale know-how’. Voornamelijk voor het zoeken van wetenschappelijke artikelen voor papers is dit van essentiële waarden.

 

Coronacrisis

Proctoring tentamens                                                                                                                 

Wij spreken ons uit tegen het gebruik van proctoring bij tentamens. (Zie algemene standpunten.)

 

Hulp bij papers                                                                                                              

Indien docenten er voor kiezen om (tussen)tentamens te vervangen door papers dienen docenten daar duidelijke hulp bij te verschaffen en niet enkel een opdracht online zetten.

 

Studenten welzijn

Digitaal onderwijs                                                                                                                

Digitaal onderwijs dient ook ná de coronacrisis online beschikbaar te worden gesteld. Jarenlang hebben onze raadsleden gepleit voor dit speerpunt. Nu er sprake is van een crisis heeft de universiteit het onderwijs binnen enkele weken beschikbaar kunnen stellen. Onlinecolleges zijn van groot belang om er voor te zorgen dat gemotiveerde studenten ook extra curriculaire activiteiten kunnen uitoefenen. Het uitbreiden van het aanbod van videocolleges en het vroegtijdig doch trapsgewijs beschikbaar stellen hiervan, stelt de student in de mogelijkheid zijn studietijd zelf in te plannen. Studeren op maat maakt het mogelijk om op eigen tempo door het lesmateriaal heen te gaan. Flexibel onderwijs kan leiden tot hogere resultaten en sluit aan op de wens van de student.

 

Honours College                                                                                                                          

Het Honours College is een unieke kans voor studenten om hun vaardigheden beter te ontwikkelen en hun kennis te vergroten. Momenteel wordt er tijdens de selectie voor het Honours College al veel rekening gehouden met de motivatie van de student. CSL is van mening dat het Honours College iets bijzonders moet blijven, maar dat tegelijkertijd de faculteit inclusiever kan zijn door het cijfervereiste of het vereiste van het aantal EC’s te verlagen zodat er meer studenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan het selectieproces. Momenteel kunnen studenten enkel instromen als zij alle EC’s in het eerste (half)jaar hebben gehaald. Volgens CSL mogen de vereisten voor de selectie flexibeler worden.

 

Meer zelfstudieplekken                                                                                                                 

CSL pleit voor meer zelfstudieplekken op het KOG. Vooral in de examenperiodes is er vaak behoefte aan meer studieruimtes.

 

Duurzaamheid

Readers online                                                                                                                        

Om het papiergebruik tegen te gaan pleit CSL voor het online beschikbaar stellen van Readers.

 

Geen overtollig papier                                                                                                          

Vaak worden in werkgroepen losse opdrachten op papier uitgedeeld. Bij vakken als Moot-Court wordt gebruik gemaakt van beoordelingsschema’s op papier. Daarnaast dienen bij een aantal vakken papers, naast dat ze online worden ingeleverd, op papier te worden ingeleverd. CSL vindt dat dit letterlijk van tafel moet. Dit om met elkaar het papiergebruik te reduceren en de universiteit duurzamer te maken.

 

Voedselverspilling                                                                                                                 

Om de voedselverspilling in cafés op het KOG tegen te gaan willen we zorgen voor betere afspraken met voedselbanken. Maaltijden die niet naar de voedselbanken, en normaliter worden weggegooid, kunnen door studenten voor een kleine vergoeding worden opgehaald. Eventueel kan hier gebruikt worden gemaakt van de app ‘Too Good To Go.’