Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Inclusiviteit

Toegankelijkheid

In de nieuwbouw moet rekening gehouden worden met studenten met een fysieke beperking, ook in labruimtes en dergelijke moet ervoor worden gezorgd dat iedereen de zalen kan betreden.

 

Studentenadviseurs

Studieadviseurs moeten voldoende toegerust zijn om studenten met een functiebeperking te begeleiden. De faculteit moet actief inzetten op training.

 

Bring your own device

Met de invoering van het ‘Bring your own device’ moet de faculteit/universiteit zorgen voor kortingen op geschikte laptops en licenties voor de benodigde software. Ook moeten er voldoende stopcontacten zijn in iedere collegezaal zodat tussentijds opladen mogelijk is.

 

Coronacrisis

Studievertraging

De faculteit moet inzetten op zo min mogelijk studievertraging, zonder af te doen aan de waarde van het diploma. Dit kan betekenen dat praktische vakken op een andere manier ingevuld moeten worden. Ook het soepel omgaan met (scriptie)deadlines of extra herkansingsmogelijkheden kan onnodige studievertraging voorkomen

 

Digitaal onderwijs

Er moeten richtlijnen komen waar online onderwijs aan moet voldoen. Zodat studenten online onderwijs kunnen ontvangen van dezelfde kwaliteit als voor de corona crisis.

 

Studentenwelzijn

Studentpsychologen

Studentenpsychologen moeten goed toegankelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan meer studentenpsychologen wat zorgt voor kortere wachtrijen.

 

Overzicht van de faciliteiten

Er moet een duidelijk overzicht komen van de faciliteiten die de faculteit/universiteit biedt. Op het moment zijn wij als CSL daarom in overleg met de faculteit over het opzetten van een flowchart. Deze flowchart geeft de student een duidelijk overzicht van de voorzieningen waarbij ze terecht kunnen met hun vragen. We willen dat deze flowchart op de website geplaatst wordt, groot in de universitaire gebouwen komt te hangen en aan het begin van het collegejaar duidelijk naar studenten gecommuniceerd wordt.

 

Duurzaamheid
Geen overtollig papier

Verslagen moeten zoveel mogelijk alleen digitaal ingeleverd worden en niet verplicht op papier. Ook losse bladen die tijdens werkgroepen worden uitgedeeld moeten van tafel. Dit kan vervangen worden door een online document.

 

Etenswaar op de faculteit

We pleiten voor het uitbreiden voor het vegetarische menu op de faculteit. Daarnaast zouden wij graag zien dat in de restaurants wordt aangegeven wat al dan niet duurzame keuzes zijn. Niet alleen omdat veel studenten en personeel al duurzamer willen consumeren maar ook omdat het anderen stimuleert na te denken over voor welke producten zij willen kiezen.