Faculteitsraad leden

Faculteit Sociale Wetenschappen

1. Dagmar Doorn

Hi allemaal, mijn naam is Dagmar en dit jaar sta ik verkiesbaar voor de faculteit Sociale Wetenschappen. Ik ben derdejaars student International Relations & Organizations. Daarnaast ben ik afgelopen jaar secretaris geweest bij CSL en ben ik commissielid Onderwijs en Samenleving bij de ChristenUnie Leiden. Dit jaar wil ik me hard maken voor een faculteit die betrokken is op haar studenten en oog heeft voor wat zij nodig hebben. Op gebied van mentale gezondheid, maar juist ook op dat waar de universiteit voor is; onderwijs. Zo moet het makkelijker worden om vrije keuze vakken vanuit verschillende disciplines in te vullen en moet de faculteit colleges altijd online beschikbaar maken. Op die manier komen we studenten met een functiebeperking tegemoet, maar ook studenten die hun studie willen aanvullen met extracurriculaire activiteiten.

2. Freek Bakker

Hey! Mijn naam is Freek Bakker en ik studeer International Relations aan de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). Mijn tijd als student op de universiteit is tot nu toe erg fijn maar graag zou ik ook bijdragen aan zaken die nog beter kunnen. Mijn grootste focus is het beschikbaar maken van online colleges, bewaren van de kwaliteit van onderwijs en extra persoonlijke zorg voor studenten.

3. Margot Weerd

Hoi! Mijn naam is Margot Weerd, ik ben 19 jaar en student Political Science: International Relations and Organisations. Ik zet mij dit jaar graag in voor CSL op plek 3 van de FSW, omdat ik het mooi vind dat wij als studenten zaken bespreekbaar kunnen maken die worden omgezet in actie. Al helemaal na deze bewogen tijd kunnen we ons hard maken voor het doorzetten van positieve ontwikkelingen (zoals het verbeteren van hybride onderwijs) en het voorkomen van terugvallen in oude patronen. Ik hoop jullie te zien bij de campagneweek van 9 tot 13 mei!

 

Faculty of Governance and Global Affairs

1. Wilmer Verbree

Ik ben Wilmer, ik ben 19 jaar en woon in Leiden. Momenteel ben ik bezig met mijn tweede jaar van Bestuurskunde, waarbij ik ook actief ben in de opleidingscommissie, dat is het medezeggenschapsorgaan van de studie Bestuurskunde. Hier heb ik gezien hoe belangrijk het is om de stem van studenten te vertegenwoordigen bij beslissingen die genomen worden over de opleiding. Zo ben ik mij momenteel bijvoorbeeld aan het inzetten voor het behouden van de opnames van colleges, wat belangrijk is voor veel studenten die het mentaal en/of financieel zwaar hebben. In de faculteitsraad wil ik het studentenperspectief in het bestuur blijven vertegenwoordigen, maar dan op facultair niveau. Zeker in deze tijd, waarin studenten met verschillende uitdagingen te maken hebben, vind ik het heel belangrijk dat het studentenperspectief in te brengen. Zo wil ik bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit en fijnere onderwijsomgeving voor alle studenten.

2. Benjamin Uzorka

Hey! Ik ben Benjamin, 20 jaar en ik woon in het mooie Leiden. Ik ben tweedejaars student Security Studies en eerstejaars student Filosofie. In het dagelijks leven vind ik het heerlijk om van een goed boek te genieten en om naar muziek te luisteren en dit ook zelf te spelen. De studententijd is een prachtige tijd waar je jezelf kunt leren kennen en ontplooien. Toch kan deze mooie periode ook door studenten als mentaal zwaar worden ervaren, door sociale en academische druk, verwachtingen en bezigheden. Mijn hoop is om me hier in de faculteitsraad voor in te zetten!

3. Demi van den Brink

Hallo! Mijn naam is Demi en ik ben 20 jaar oud. Sinds dit jaar begonnen aan de studie bestuurskunde op onze prachtige faculteit hier in Den Haag. Ik hoop samen met CSL het kwaliteit van het onderwijs op onze faculteit te behouden en te verbeter, en zo onze studententijd nog prettiger te maken.

4. Floris Merkus

Ik ben Floris en zit in mijn eerste jaar van Security Studies. Buiten mijn studie om ben ik lid bij Navigators Studentenvereniging Leiden. De FGGA-faculteitsraad lijkt me een mooie mogelijkheid om een positieve impact te hebben op het beleid dat de Uni hier voert. CSL maakt zich al jaren hard voor algemeen-christelijke waarden, zoals zorgzaamheid, vertrouwen, respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid, dingen die ik zelf ook belangrijk vind. Ik hoop met mijn energie, oprechtheid en verbale kwaliteiten een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de manier waarop onze faculteit bestuurd wordt het komende jaar.

 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

1. Femke de Bakker

Hi, ik ben Femke en ik ben 20 jaar oud. Al bijna drie jaar studeer ik met veel plezier aan de Universiteit Leiden. Leiden staat natuurlijk bekend als dé rechtenstad, waardoor onze faculteit een belangrijke rol vervult. Namens CSL hoop ik mij in te zetten voor waarborg van de kwaliteit van het onderwijs en te zorgen dat studenten het meeste uit hun studententijd kunnen halen. In het bijzonder wil ik mij hardmaken voor het aanbieden van gevarieerd onderwijs, harmonisering van vakken en toegankelijkere studieadviseurs!

2. Emily Ludwick

Mijn naam is Emily Ludwick en ik ben nu mijn tweede jaar rechtsgeleerdheid aan het afronden. Vorig jaar heb ik deze faculteit op nummer drie al mogen vertegenwoordigen. Hierdoor heb ik al een jaar lang kunnen meedenken over hoe problematiek die op het KOG speelt vanuit het perspectief van de student zou kunnen worden verbeterd. Ik heb zo geleerd hoe waardevol het kan zijn als studenten in dergelijke gesprekken hun steentje bij kunnen dragen, aangezien zij het onderwijs en de struikelpunten daadwerkelijk ondergaan. Punten die op de FdR aandacht verdienen is allereerst een balans vinden tussen fysiek en digitaal onderwijs. Het fysiek samen studeren heeft veel voordelen, maar de student is ook aan flexibiliteit gehecht geraakt. Fysiek studeren kan aantrekkelijk worden gemaakt zonder aan flexibiliteit af te doen middels de blended learning methode en meer aandacht voor reserveren van groepsstudielokalen. Ook is studentenwelzijn een prioriteit en moeten studieadviseurs en studiepsychologen toegankelijk blijven. Op een grote faculteit als die van rechtsgeleerdheid kan de student wegvallen in de massa. Ik zou mij dan ook in willen zetten voor meer individuele aandacht voor studenten die weinig punten halen, door middel van doorverwijzing naar studieadviseurs. Help mij bijdragen aan de onderwijskwaliteit en -omgeving op het KOG en stem tussen 9 en 16 mei CSL!

3. Thomas Moll

Hoi ik ben Thomas, 18 jaar oud en zit in mijn eerste jaar rechtsgeleerdheid. Dit jaar wil ik mij in gaan zetten voor CSL en met name mijn aandacht gaan richten op studentenwelzijn en de verbetering van het kwaliteit van onderwijs. Dit vind ik belangrijk om de studeer- en onderwijsomgeving zo goed mogelijk te onderhouden op de faculteit. Dus stem CSL van 9 tot 13 mei!

 

Faculteit der Natuurwetenschappen

1. Arie Twigt

2. Edo Hoogerduijn

3. Robbert-Jan de Koning

 

Faculteit der Geesteswetenschappen

1. Laura Linde

Hi! Mijn naam is Laura Linde en ik studeer International Studies aan de faculteit van Humanities (FGW). Ik geniet tot nu toe van mijn tijd op de Universiteit, maar ik zou mij ook graag willen in zetten voor zaken die beter kunnen. Hierbij denk ik vooral aan een duidelijk beleid over het beschikbaar maken van online colleges, heldere communicatie mbt deadlines en data voor tentamens en aandacht voor studentenwelzijn. Als je vragen of ideeën hebt, hoor ik die graag!

3. Amoz Korevaar

Ik ben Amoz Korevaar, 20 jaar en geboren en getogen in Waddinxveen, maar op dit moment wonende in het mooie Leiden. Ik ben derdejaars student Midden-Oosten Studies en ben lid van de studentenvereniging NSL; komend jaar zal ik hier een bestuursjaar gaan doen.

Aankomend jaar zal ik mij verkiesbaar gaan stellen voor CSL op de faculteit Geesteswetenschappen. Na een jaar corona en campagneloze dagen, ga ik me aankomend jaar hard inzetten voor CSL samen met mijn partijgenoten! Ik zie uit naar de campagneperiode om te laten zien wat voor waardevolle partij CSL is!