Faculteitsraad leden

Faculteit Sociale Wetenschappen

Nadine de Jong

Mijn naam is Nadine en ik zit dit jaar namens CSL in de Raad van de FSW. Dit zie ik als een belangrijke taak omdat je de stem van studenten laat horen rondom besluiten. Hierin probeer ik de perspectieven van verschillende studenten mee te nemen. Niet iedere student heeft namelijk dezelfde behoeften. Tijdens de invoering en evaluatie van proctoring zijn er op die manier onduidelijkheden voor studenten zowel achteraf als op voorhand weggenomen. Ook worden er nu binnen de faculteit stappen gezet om anonieme tentaminering mogelijk te maken, wat gelijke kansen voor alle studenten bevordert. Het stellen van kritische vragen en het aandragen van oplossingen zal ik gedurende de rest van het jaar voortzetten.

Jelco Mastenbroek

Faculteit Geesteswetenschappen

Ha, ik ben Jelco Mastenbroek, en als huidig raadslid van de Faculteit Geesteswetenschappen stel ik me graag kort aan jullie voor! Ik studeer voor het derde jaar kunstgeschiedenis, maar ik heb dit jaar ook namens CSL plaatsgenomen in de studentengeleding van de FGW. Op deze grote en diverse faculteit zet ik mij in voor de kwaliteit van de vele kleine opleidingen en het behoud van de financiële middelen die voor al deze studies beschikbaar zijn.

Rosalie Drinkwaard

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Mijn naam is Rosalie Drinkwaard en ik zit dit jaar in de faculteitsraad van FWN namens CSL. Dit jaar wil ik me inzetten voor dat studenten op hun eigen manier, stressvrij kunnen studeren. De ontwikkelingen rondom het coronavirus zorgen namelijk voor veel studenten voor veel stress en onduidelijkheid. Ook zet ik mij in voor een heldere communicatie zodat iedere student op de hoogte is van de faciliteiten die de universiteit aanbied.