Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 

 

Dit zijn de dingen waar onze kandidaten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zich aankomend jaar hard voor willen maken.

Digitalisering:
– Proctoring blijven weren op de FdR.
– Zoom als standaardsoftware gebruiken (i.p.v. Kaltura), dit werkt simpelweg stukken beter.
– Optimaal gebruik maken van digitale mogelijkheden, eventueel in andere vormen. Denk bijvoorbeeld aan korte kennisclips of podcasts.
– Digitale studiestof zoveel mogelijk aan het begin van de week beschikbaar stellen, zodat studenten zelf hun tijd in kunnen delen
– Uploaden van de studiestof op vaste momenten, zodat studenten hier hun planning op kunnen afstellen.
– Casuscolleges altijd online zetten.

Studentenwelzijn:
– Fysiek onderwijs koesteren en optimaal gebruik maken van digitale alternatieven. De keuze moet bij de studenten liggen.
– Toegankelijkere psychologische steun. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een soortgelijk systeem als bij de studieadviseurs.
– Jaarlijks een studentenwelzijn enquête sturen aan FdR-studenten, om te peilen waar op dat moment de problemen zitten.

Kwaliteit van onderwijs:
– Aan de FdR, waar vrijwel alle studenten Nederlandssprekend en vrijwel alle vakken Nederlandstalig zijn, moet Nederlands het uitgangspunt zijn. Engels kan slechts de voertaal zijn daar waar het niet anders kan.
– Opgenomen fysieke hoorcolleges van voorgaande jaren mogen niet meer gebruikt worden in tijden van corona.
– Meer studieplekken creëren in het KOG.
– Meer en toegankelijkere studieadviseurs.

Inclusiviteit:
– Meer aandacht voor studenten met een functiebeperking.
– Aandacht voor studenten die de voertaal niet goed genoeg beheersen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van (gratis) taalcursussen.