Universiteitsraad leden

Dit jaar zijn Hannah Borst en Charlotte Rijsdijk raadslid van de Universiteitsraad voor CSL.
Ze zetten zich in voor een universiteit die toegankelijk is voor iedereen. Ze zijn druk bezig met het schrijven van een notitie over studeren met een functiebeperking. CSL wil dat de universiteit een duidelijk en goed beleid gaat voeren om onderwijs zo inclusief mogelijk te maken voor studenten met een beperking. Daarnaast hebben ze zich met de raad bezig gehouden met de kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken zijn de plannen om het geld te verdelen wat is vrijgekomen na afschaffing van de basisbeurs en invoeren van het leenstelsel. Ze hebben er met de rest Universiteitsraad voor gezorgd dat studenten een inbreng hadden in deze plannen.