Universiteitsraad leden

Dit jaar zijn Hannah Borst en Annelieke van Muiswinkel raadslid van de Universiteitsraad voor CSL.
Ze zetten zich in voor een universiteit die toegankelijk is voor iedereen. CSL wil dat de universiteit een duidelijk en goed beleid gaat voeren om onderwijs zo inclusief mogelijk te maken voor studenten met een beperking. Samen zorgen ze ervoor, met de rest Universiteitsraad, dat studenten een inbreng hebben in de plannen van de universiteit.