Leden Universiteitsraad

1. Joanne Sloof

Hi, ik ben Joanne, namens CSL de lijsttrekker voor de Universiteitsraad. We maken ons sterk voor jouw welzijn en studieproblemen, komen op voor een veilig digitaal onderwijsklimaat en pleiten voor een betere aansluiting van de arbeidsmarkt waarbij jouw talenten zo goed mogelijk worden ontplooid. Zo pleiten we voor kleinschaliger onderwijs, het uitbreiden van flexstuderen, meer aandacht voor jouw arbeidsmarktvoorbereiding in je laatste studiejaar én interdisciplinair onderwijs. Samen komen we als studenten op voor ons welzijn, een universiteit die denkt aan jouw toekomst en de onderwijskwaliteit waar we recht op hebben.

Stem CSL; voor jouw toekomst!

2. Noelle Byarugaba

Ik ben Noëlle, 19 jaar en ben student Rechtsgeleerdheid. Afgelopen jaar heb ik als bestuur van CSL een kijkje kunnen nemen in hoe een medezeggenschapsorgaan nou echt werkt, van buiten af. Nu dat gezien te hebben, zou ik mij komend jaar dolgraag in willen zetten vanuit de universiteitsraad om zo de universiteit en de leeromgeving van studenten te verbeteren. Zeker omdat veel studenten nu een hoge druk ervaren is het des te meer nodig om de stem van de studenten te laten horen en te vertegenwoordigen!

3. Atay Güner

Ik ben Atay Güner , 19 jaar oud en eerstejaars student IBL. Ik wil me inzetten voor interdisciplinair onderwijs voor studenten tussen verschillende faculteiten, om gerichter te kunnen kijken naar het individu.